Podstawy: choroba niedokrwienna serca

Badanie EUROPA
Cele badania
Dlaczego Peryndopryl
organizacja badania EUROPA
EUROPA - ośrodki współpracujące
EUROPA - zasięg badania

Prezentacja badania EUROPA

Kalendarz wydarzeń
gorąca linia ESC
wspólna sesja ESC i AHA
sympozjum EUROPA

Informacje z Kongresu

EUROPA - publikacje

Str. główna : Dla Profesjonalistów Medycznych : Prezentacja badań EUROPA
Prezentacja badania EUROPA
pobierz prezentację .ppt