Podstawy: choroba niedokrwienna serca

Badanie EUROPA
Cele badania
Dlaczego Peryndopryl
organizacja badania EUROPA
EUROPA - orodki wsppracujce
EUROPA - zasig badania

Prezentacja badania EUROPA

Kalendarz wydarze
gorca linia ESC
wsplna sesja ESC i AHA
sympozjum EUROPA

Informacje z Kongresu

EUROPA - publikacje

Str. gwna : Dla Profesjonalistw Medycznych : Prezentacja bada EUROPA
Prezentacja badania EUROPA
pobierz prezentacj .ppt